Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Naslovnica > Digitalizirana baština > Korištenje građe
Odaberite  
Digitalizirana baština O Digitaliziranoj baštini Pregledavanje Pretraživanje Pomoć Korištenje građe Linkovi
Korištenje digitalnih reprodukcija
Uvjeti korištenja


Digitalne preslike građe objavljene na stranici Digitalizirana baština smiju se koristiti samo za osobnu uporabu i istraživački rad. Zahtjev za komercijalnu uporabu reprodukcija potrebno je dostaviti u pisanom obliku. Prilikom korištenja slika i tekstova objavljenih na stranici potrebno je navesti izvor u sljedećem obliku:                    
© Digitalizirana baština, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2013.


 

 

Zahtjevi za izradu digitalnih preslika

Zahtjeve za izradu digitalnih preslika kvalitete primjerene tiskanju, korisnici trebaju dostaviti u pisanom obliku.
Digitalne preslike građe fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu nije dopušteno objavljivati na internetu ili raspačavati u bilo kojem obliku. 
Ako se digitalne preslike građe iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za potrebe tiska izrađuju izvan Knjižnice, matricu digitalne reprodukcije potrebno je dostaviti Knjižnici.

Zahtjevi za izradu digitalnih preslika rješavaju se u skladu s Pravilnikom o korištenju građe i usluga Nacionalne i sveučilišne knjižnice i Kriterijima odabira građe za digitalizaciju.

Pravilnik o korištenju građe i usluga Nacionalne i sveučilišne knjižnice

Zahtjev za digitalizaciju

Cjenik usluga NSK 

 

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111