Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Naslovnica > Digitalizirana baština > Rukopisi > Status familiae Patachich  > Obitelj Patačić
Digitalna zbirka rukopisa Vinodolski zakonik Istarski razvod Carte geografiche Vrbnički statut Status familiae Patachich Osman Ivana Gundulića
Obitelj Patačić od Zajezde

detalj slike obiteljskog stabla - stranica <66>Hrvatska velikaška obitelj Patačić doselila se u sjeverozapadni dio kontinentalne Hrvatske pred turskom najezdom početkom 16. st. Do početka 19. st., kad je umro posljednji Patačić, obitelj je posjedovala veliki broj imanja koje je opisao i oslikao grof Aleksandar Patačić u djelu Status familae Patachich. Po posjedu Milen i Zajezda u Hrvatskom zagorju nastao je i plemićki predikat od Zajezde.

Sva tradicionalna rodoslovlja Patačića započinju Bartolom Patačićem (u.1440.), a tijekom stoljeća obitelj je dala niz uglednih članova koji su se isticali u javnom životu Hrvatske: Baltazara II. Patačića (1663.-1719.) - velikog župana Virovitičke županije i savjetnik ugarske dvorske kancelarije, nadbiskupa Adama Patačića (1716.-1784.) - leksikografa i pjesnika, Franju Stjepana Patačića (1738.-1776.) - zaslužnog za izgradnju najljepše barokne palače u Varaždinu te Katarinu Patačić, rođenu Keglević (1745. - 1811.) - pjesnikinju koja je objavila "Pesme Horvatszke" na kajkavskom narječju.

Barun Aleksandar Patačić, autor djela Status familiae Patachich, rođen je u Novom Marofu 1697., a umro u Beču 1747. godine. Pohađao je sjemenište sv. Josipa u Zagrebu, bio je prisjednik Banskoga stola i savjetnik ugarske dvorske kancelarije.  

Lit.:
Szabo, Agneza. O istaknutim velikaškim obiteljima hrvatske Podravine i njihovim doprinosima na područjima kulture i prosvjete. //
Scientia Podraviana : glasilo Povijesnog društva Koprivnica, 16(2002)

Maček, Pavao. Rod Patačića od Zajezde : rodoslovna rasprava. Zagreb : Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić", 2004.

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111