Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Naslovnica > Digitalizirana baština > Stara knjiga > Skladanja Hanibala Lucića > Robinja
Digitalna zbirka starih knjiga Misal Djela Marka Marulića Djela Fausta Vrančića Djela Ivana Gundulića Skladanja Hanibala Lucića Vazetje Sigeta grada Brne Karnarutića Djela Ivana Česmičkog Djela Bartola Kašića Djela Markantuna de Dominisa Djela Ivana Lučića Djela Pavla Rittera-Vitezovića Djela Đure Baglivija Djela Matije Antuna Relkovića Djela Ljudevita Gaja Djela iz Knjižnice obitelji Zrinski
Drama Robinja
Početak drame Robinja iz djela: Scladanya izvarsnich pisan razlicich Hanibala Lucića


Djelo Scladanya izvarsnich pisan razlicich iz 1553. godine sadrži i dramu Robinja koja je jedna je od prvih hrvatskih drama sa svjetovnom tematikom, s vrijednim lirskim sekvencijama i jednostavnom fabulom koja govori o zarobljenoj kćeri kneza Vlaska i njezinu osloboditelju banu Derenčinu.

2. izdanje drame Robinja objavljeno je 1638. godine, a izvodi se i danas na pučkim scenama od Hvara do Paga.

Kao i u pjesmi U pohvalu grada Dubrovnika, Lucić je i u drami Robinja iskazao svoju ljubav prema gradu Dubrovniku u kojemu se odvija radnja drame. Lucić se u spomenutoj pjesmi obraća Dubrovniku kao "časti našega jezika" i slavi ga kao grad koji je "vazda gospodar ... sam sebi" i jednak prema svima - domaćima i gostima.


© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111