Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Naslovnica > Digitalizirana baština > Stara knjiga > Misal > Primjerci
Digitalna zbirka starih knjiga Misal Djela Marka Marulića Djela Fausta Vrančića Djela Ivana Gundulića Skladanja Hanibala Lucića Vazetje Sigeta grada Brne Karnarutića Djela Ivana Česmičkog Djela Bartola Kašića Djela Markantuna de Dominisa Djela Ivana Lučića Djela Pavla Rittera-Vitezovića Djela Đure Baglivija Djela Matije Antuna Relkovića Djela Ljudevita Gaja Djela iz Knjižnice obitelji Zrinski
Primjerci Misala

Kopca na uvezu primjerka "b" u NSKSačuvano je svega 11 nepotpunih primjeraka Misala. U hrvatskim ustanovama pohranjeno je 6 primjeraka Misala: 2 se čuvaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, 2 u Knjižnici Samostana franjevaca trećoredaca na zagrebačkome Ksaveru, 1 u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu te 1 u Knjižnici Dominikanskoga samostana Bola na Braču.
U inozemnim ustanovama čuva se 5 primjeraka: 2 u Vatikanskoj knjižnici u Rimu, 1 u Kongresnoj knjižnici u Washingtonu, 1 u Nacionalnoj knjižnici u Sankt Petersburgu i 1 u Austrijskoj nacionalnoj knjižnici u Beču.

1971. godine od dvaju primjeraka što se čuvaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i primjerka "a" iz Vatikanske knjižnice stranica kalendara (prve dvije stranice i stranice: 241, 243-248) načinjen je potpun primjerak i objavljen pretisak u izdanju Libera u Biblioteci pretisaka "Liber Croaticus". Pretisak sadrži i studije Misala najizvrsnijih hrvatskih stručnjaka u tom području.

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111