Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Naslovnica > Digitalizirana baština > Pregledavanje > Hrvatske slikovnice i knjige za djecu > ICDL
Digitalna zbirka Grafičke zbirke NSK Stari majstori Crteži 19. i 20. st. Grafike 19. i 20. st. Plakati Borisa Bućana Građa iz razdoblja secesije
Međunarodna dječja digitalna knjižnicaProjekt Međunarodne dječje digitalne knjižnice (International Children`s Digital Library - ICDL) započeo je u proljeće 2002. godine pozivom Kongresne knjižnice nacionalnim knjižnicama u svijetu na suradnju u izgradnji prve dječje digitalne knjižnice u svijetu. Idejni i stvarni nositelji projekta bili su Internet Archive (San Francisco) i University of Maryland`s Human-Computer Interaction Lab u Sjedinjenim Američkim Državama. Projekt je predstavljen 20. studenoga 2002. u Washingtonu.

CILJEVI I NAMJENA PROJEKTA
• izgraditi prvu dječju digitalnu knjižnicu u svijetu
• upotrebom najnovijih tehnologija učiniti djeci od 3 do 13 godina dostupnom književnost za djecu raznih zemalja svijeta
• u razdoblju od 5 godina izgraditi zbirku od 10.000 digitaliziranih knjiga/slikovnica
• Međunarodna dječja digitalna knjižnica namijenjena je djeci, roditeljima, učiteljima i profesorima u školama, knjižničarima, znanstvenicima koji se bave dječjom literaturom, piscima, ilustratorima, nakladnicima i svima koji imaju interes za dječju knjigu.

KRITERIJI ZA ODABIR GRAĐE
• nacionalna kulturna baština
• izdanja koja ne podliježu autorskim pravima
• građa pogodna za prikaz na digitalnom mediju
• sadržajem suvremena književnost
• nagrađene knjige
• podržavaju sličnosti i razlike između raznih zemalja, naroda i kultura
• odražavaju ideje, stremljenja, kulturu naroda kojem pripadaju
• povijesna važnost
• prijevodi na druge jezike  

IZGRADNJA DIGITALNE KNJIŽNICE
Predviđene faze projekta su:
• izrada prototipa digitalne knjižnice - 200 naslova dječje literature - ostvareno do studenog 2002. 
• evaluacija prototipa i definiranje kriterija za izgradnju knjižnice - ostvareno 
• digitalizacija 100 naslova iz 100 kultura cijeloga svijeta - ukupno 10.000 jedinica u pet godina trajanja projekta

JEZIK ICDL-A
Jezik ove digitalne knjižnice, njenog sučelja i sadržaja je engleski. Kako bi djeci bila olakšana komunikacija među sadržajima njezino sučelje je već prevedeno na jezike područja s velikim brojem posjetitelja kao što su arapski, kineski, filipinski, francuski, njemački, perzijski (farsi), portugalski i španjolski, a planira se i prevođenje na hrvatski jezik. Dvojezičnost se također odnosi i na metapodatke knjižnice čijim se prevođenjem bave volunteri iz raznih zemalja.
Digitalizirana djela su prisutna na jezicima originala i u prijevodu na engleski kao i u tiskanom obliku, a mogu se jasno razdvojiti pretraživanjima po pojedinom jeziku. Gledano sa lingvističkog aspekta, ova „babilonska kula“ djela dječje književnosti ne otvara put samo djeci prema novim spoznajima, već i izdavačkim kućama, prevoditeljima i proučavateljima dječje književnosti.  

RAČUNALNI PROGRAM
Softver digitalne knjižnice izrađen je u istraživačkom laboratoriju Sveučilišta Maryland (Human Computer Interaction Lab) uz sudjelovanje djece u dobi do 14 godina (djeca su sudjelovala u odabiru knjiga, kreiranju načina pretraživanja i razvrstavanju prema raznim kriterijima). Dosad je učinjena prilagodba softvera, kako bi knjižnicu moglo koristiti što više korisnika.

DIGITALIZACIJA I UVJETI KORIŠTENJA
Knjige su digitalizirane u cijelosti, a dostupne su na web stranici: www.icdlbooks.org. 
Pristup je besplatan, čime se omogućuje jednakost pristupa, a ispis stranica je onemogućen zbog zaštite autorskih prava.  
Pregled stranica zahtijeva najnoviju verziju Java softvera, brzu internet vezu kao i visoke hardverske performanse, zbog bogate grafike.

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111