Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Naslovnica > Digitalizirana baština > Tematske zbirke > Građa iz razdoblja sececije > Kolofon
Tematske digitalne zbirke Flora Croatica Djela Dragutina Gorjanovića-Krambergera Građa iz razdoblja sececije
Kolofon
Odabir građe i tekstovi:

dr. sc. Mikica Maštrović, Vesna Vlašić, Maja Karić, mr. sc. Tamara Ilić Olujić, Charlotte Frank.

Skeniranje građe:

Sonja Hrelja, Darko Čižmek, Incunabula d.o.o., ArhivPro.

Izrada primjeraka za objavu:

Maja Karić, Matilda Hraste

Izrada metapodataka:

Grafička zbirka NSK, Retrospektivna bibliografija NSK, Zbirka muzikalija i audiomaterijala NSK 

Objava građe:

dr. sc. Sofija Klarin Zadravec

Koordinacija:

dr. sc. Mikica Maštrović, dr. sc. Sofija Klarin Zadravec

Objavljeno u listopadu 2013.

Građa je digitalizirana u sklopu redovnog programa digitalizacije građe NSK, u projektu Adrianskoga mora sirena i za projekt PartagePlus Europske knjižnice.

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111