Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Naslovnica > Digitalizirana baština > Zemljopisne karte  > Geološke karte Dragutina Gorjanovića-Krambergera > Daruvar
Digitalna zbirka karata i planova Stare karte Hrvatske Planovi hrvatskih gradova Geološke karte Dragutina Gorjanovića-Krambergera Karta Papinske države Ruđera Boškovića
Daruvar / snimio i obradio Ferdo Koch
© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Autor: Koch, Ferdo
Naslov: Daruvar / snimio i obradio Ferdo Koch.
Cjelina: Geologijska prijegledna karta Kraljevine Hrvatske i Slavonije
Predmet: Daruvar -- Geološka karta
Godina:
1909.
Format: jpeg
Zbirka: NSK ; Zbirka zemljopisnih karata i atlasa
ID: X-H-D-4(6) ; NSK_KZ_ID06

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111