Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Naslovnica > Digitalizirana baština > Zemljopisne karte  > Geološke karte Dragutina Gorjanovića-Krambergera > Ptuj i Vinica
Digitalna zbirka karata i planova Stare karte Hrvatske Planovi hrvatskih gradova Geološke karte Dragutina Gorjanovića-Krambergera Karta Papinske države Ruđera Boškovića
Pettau und Vinica / snimio i obradio Dragutin Gorjanović Kramberger
© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Autor: Gorjanović-Kramberger, Dragutin
Naslov: Pettau und Vinica / snimio i obradio Dragutin Gorjanović Kramberger.
Cjelina: Geologijska prijegledna karta Kraljevine Hrvatske i Slavonije
Predmet: Ptuj -- Geološka karta ; Vinica -- Geološka karta   
Godina: 1902.
Format: jpeg
Zbirka: NSK ; Zbirka zemljopisnih karata i atlasa
ID: X-H-D-4(1) ; NSK_KZ_ID01

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111