Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Naslovnica > Digitalizirana baština > Tematske zbirke > Flora Croatica > Flora Dalmatica
Tematske digitalne zbirke Flora Croatica Djela Dragutina Gorjanovića-Krambergera Građa iz razdoblja sececije
Flora Dalmatica sive enumeratio stirpium vascularium quas hactenus in Dalmatia...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Izvor: Muzej grada Šibenika
Roberto de Visiani (Šibenik, 9. travnja 1800. - Padova, 4. svibnja 1878.)
- - - - - - - - - - - - -

Pregledaj djelo
 Pregledaj djelo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Djelo Flora Dalmatica, sive enumeratio stirpium vascularium quas hactenus in Dalmatia lectas et sibi observatas, descripsit, digessit, rarioumque iconibus illustravit Robertus de Visiani predstavlja važan doprinos europskoj botanici Roberta de Visiania, biologa i pjesnika. U djelu Flora dalmatica Visiani je opisao 60 novih vrsta i 5 novih rodova biljaka.

Digitaliziran je dodatak Florae Dalmaticae supplementum te predstavljamo table s ilustracijama biljaka. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Visiani, Robert (1800–78), hrv. liječnik i botaničar; studij medicine završio u Padovi, radio u Kotoru, Drnišu i Budvi; od 1837. sveuč. prof. i ravnatelj botaničkoga vrta u Padovi. Opisao mnoge nove biljne vrste; gl. djelo Flora Dalmatica.

Izvor: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Hrvatski obiteljski leksikon, 2005.

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111