Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Naslovnica > Digitalizirana baština > Stara knjiga > Djela Matije Antuna Relkovića > Uvod
Digitalna zbirka starih knjiga Misal Djela Marka Marulića Djela Fausta Vrančića Djela Ivana Gundulića Skladanja Hanibala Lucića Vazetje Sigeta grada Brne Karnarutića Djela Ivana Česmičkog Djela Bartola Kašića Djela Markantuna de Dominisa Djela Ivana Lučića Djela Pavla Rittera-Vitezovića Djela Đure Baglivija Djela Matije Antuna Relkovića Djela Ljudevita Gaja Djela iz Knjižnice obitelji Zrinski
Djela Matije Antuna Relkovića

Matija Antun Relković

    

Matija Antun Relković (1732.–1798.), profesionalni vojnik i časnik iz slavonskih krajiških regimenata.  Autor je djela Nova slavonska, i nimacska grammatika (1795.), Satyr iliti Divyi csovik u vershe Slavoncem (1762.) i Nekje svashta illiti Sabranje pametnih ricsih i kripostnih dillah ljudskih iz najboljih pocsetnikah izvucseno i na koristno zabavljenje Slavonacah na svitlost dato (1795.). U djelu Satyr iliti Divyi csovik opisuje ljepotu slavonske zemlje i zapuštenost slavonskoga seljaka, za koju krivi ”turske skule”, tj. slavonske običaje za koje drži da su nastali pod turskim utjecajem (kolo, sijelo, moba, prekomjerno trošenje u svatovima itd.). 

Lit.: 100 u 1000 : najznamenitije hrvatske knjige u proteklom tisućljeću / [autori izložbe i tekstova Mirko Tomasović, Žarko Dadić, Srećko Lipovčan]. – Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2000. 
Djela Matije Antuna Reljkovića (prir. Tomo Matić). Stari pisci hrvatski 23. Zagreb, 1916.; Vrijeme i djelo Matije Antuna Reljkovića : znanstveni skup (ur. Đuro Berber [et al.]). Osijek, 1991.

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111