Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Naslovnica > Digitalizirana baština > Stara knjiga > Djela Pavla Rittera-Vitezovića > Uvod
Digitalna zbirka starih knjiga Misal Djela Marka Marulića Djela Fausta Vrančića Djela Ivana Gundulića Skladanja Hanibala Lucića Vazetje Sigeta grada Brne Karnarutića Djela Ivana Česmičkog Djela Bartola Kašića Djela Markantuna de Dominisa Djela Ivana Lučića Djela Pavla Rittera-Vitezovića Djela Đure Baglivija Djela Matije Antuna Relkovića Djela Ljudevita Gaja Djela iz Knjižnice obitelji Zrinski
Djela Pavla Rittera-Vitezovića
   

Polihistor i književnik Pavao Ritter Vitezović (1652.–1713.), bio je članom povjerenstva za razgraničenje s Turskom i Mletačkom Republikom kao stručni suradnik austrijskomu carskomu povjereniku Marsigliju. U spomenici što ju je njemu uputio kaže da Hrvatskoj pripadaju sve zemlje u kojima žive Hrvati, Slovenci i Srbi. Ljuti se što Austrija čini teritorijalne ustupke Mlečanima i Turcima jer za njega Hrvatska obuhvaća prostor od Istre do Raške. Vitezović je nekadašnji Ilirik podijelio na pet zemalja: Hrvatsku Primorsku, Hrvatsku Zagorsku (u njoj je Bosna), Hrvatsku Savsku ili međurječnu, Hrvatsku ovostranu (Istra i Kranjska) i Hrvatsku onostranu (Srbija).

Lit.: Vjekoslav Klaić, Život i djela Pavla Rittera Vitezovića (1652.-1713.). Zagreb, 1914.; Pavao Ritter-Vitezović, Oživjela Hrvatska (prev. Zlatko Pleše ; uvodna studija Josip Bratulić). Zagreb, 1997.; Pavao Ritter Vitezović, Croatia rediviva = Oživjela Hrvatska (prev. i prir. Zrinka Blažević). Zagreb, 1997.

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111