Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Naslovnica > Digitalizirana baština > Stara knjiga > Djela Ljudevita Gaja > Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisana
Digitalna zbirka starih knjiga Misal Djela Marka Marulića Djela Fausta Vrančića Djela Ivana Gundulića Skladanja Hanibala Lucića Vazetje Sigeta grada Brne Karnarutića Djela Ivana Česmičkog Djela Bartola Kašića Djela Markantuna de Dominisa Djela Ivana Lučića Djela Pavla Rittera-Vitezovića Djela Đure Baglivija Djela Matije Antuna Relkovića Djela Ljudevita Gaja Djela iz Knjižnice obitelji Zrinski
Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisaňa / Ljudevit Gaj
Pregledaj djelo       

Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisaňa, poleg mudroĺubneh, narodneh i prigospodarneh temeĺov i zrokov = Kurzer Entwurf einer kroatisch - slavischen Orthographie
nach philosophischen, nazionälen und ökonomischen Grundsätzen / od L. o. G.
Vu Budimu : iz tiskarnice Kraĺevskoga Vseučilišča, 1830. – 27 str. ; 8° (21,3 × 13,4 cm). – [Tekst usporedno na hrvatskom i njemačkom jeziku, latinica i gotica.]
NSK Zagreb R II D – 8° – 240


Nastojeći ostvariti načelo jedan glasjedan znak, Gaj je u Kratkoj osnovi ponudio rješenja pomoću nadslovaka (dijakritičkih znakova) tilde i kvačice za foneme /č/, /ž/, /š/, /ļ/, /ń/, /đ/ tako što bi se iznad c, z, s, n stavila tilda ( ˜), a iznad l, n, d kvačica (ˇ). Takav je prijedlog, premda ga ni sam Gaj nije odmah mogao provoditi, pomogao ukidanju ne samo slovopisnoga nego i jezičnoga kajkavsko-štokavskoga dvojstva iz prvoga godišta Danice i ukidanju dvosmjernoga standardizacijskoga procesa (kajkavski na sjeverozapadu, štokavski u ostalim hrvatskim krajevima) te pomogao uvođenju jekavske novoštokavštine kao temelja modernomu hrvatskom jezičnom standardu. Gajev pravopis prihvatili su i Slovenci te i drugi južnoslavenski narodi kada pišu latinicom.
Pretisak je izišao u Zagrebu, 1983. (Na ”slobodnome listu”: Riječ uz Gajevu Kratku osnovu J. Bratulića).

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111