Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Naslovnica > Digitalizirana baština > Stara knjiga > Djela Bartola Kašića > Institutionum linguae Illyricae libri duo
Digitalna zbirka starih knjiga Misal Djela Marka Marulića Djela Fausta Vrančića Djela Ivana Gundulića Skladanja Hanibala Lucića Vazetje Sigeta grada Brne Karnarutića Djela Ivana Česmičkog Djela Bartola Kašića Djela Markantuna de Dominisa Djela Ivana Lučića Djela Pavla Rittera-Vitezovića Djela Đure Baglivija Djela Matije Antuna Relkovića Djela Ljudevita Gaja Djela iz Knjižnice obitelji Zrinski
Institutionum linguae Illyricae libri duo / Bartol Kašić

Pregledaj djelo     

Prva gramatika hrvatskoga jezika opisuje gramatički ustroj književnih stilizacija u čakavštini i štokavštini ikavskoga tipa. Štokavski idiom je premoćan, ali čakavske odlike uopće nisu rijetke. (Središnji dio knjige zauzima morfološki opis u kome se smjenjuju čakavski i štokavski oblici). Kašić je htio što sustavnije riješiti odnos grafem : fonem pa je nastojao isti glas uvijek bilježiti istim slovom ili istom kombinacijom slova. Sintaktički opis skup je napomena o pojedinim sintaktičkim konstrukcijama koje je nalazio u književnim djelima. Kašić u naslovu ne upotrebljava naziv gramatika, nego pravilo (institutio) i time pokazuje skromnost, ali napisao je gramatiku koja je ne samo početak hrvatske gramatičarske tradicije nego toj tradiciji služi na čast.

Lit.: Darija Gabrić-Bagarić, Jezik Bartola Kašića. Sarajevo, 1984.; Život i djelo Bartola Kašića : zbornik radova sa znanstvenoga skupa u povodu 340. obljetnice Kašićeve smrti (ur. Nikica Kolumbić). Zadar, 1994.; Vladimir Horvat, Bartol Kašić i četiri stoljeća hrvatskoga jezikoslovlja. Zagreb, 1998.; Bartol Kašić, Osnove ilirskoga jezika u dvije knjige (prijevod Sanja Perić Gavrančić ; pogovor Darija Gabrić Bagarić). 1. izd. Zagreb, 2002.

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111