Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Naslovnica > Digitalizirana baština > Zemljopisne karte  > Digitalna zbirka karata i planova > O digitalizaciji karata
Digitalna zbirka karata i planova Stare karte Hrvatske Planovi hrvatskih gradova Geološke karte Dragutina Gorjanovića-Krambergera Karta Papinske države Ruđera Boškovića
O digitalizaciji zemljopisnih karata i planova

Digitalizacija zemljopisnih karata i planova u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu započela je godine 2001.  digitalizacijom 9 starih karata iz Zbirke zemljopisnih karata i atlasa.

Proces digitalizacije nastavljen je godine 2005. nakon nabave skenera prikladnog za digitalizaciju stare i vrijedne građe, a osobito karata većih dimenzija. Tehnički aspekt skeniranja i arhiviranja karata u skladu je s općim tehničkim pravilima skeniranja prihvaćenim u Knjižnici.

Do godine 2008. digitalizirano je blizu 1000 karata i planova odabranih u skladu s općim kriterijima odabira građe za digitalizaciju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te posebnim kriterijima odabira za građu Zbirke koje dodatno određuju svojstva kartografske građe i zahtjevi korisnika Zbirke.     

Za objavljivanje karata i planova na mreži, od 2008. godine koristi se nova inačica preglednika (Zoomifyer), primjenom koje je osigurano brže objavljivanje i omogućen prijenos slika visoke razlučivosti mrežom.

      

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111